Türkiye’de Oturma ve Çalışma İzni

Türkiye’de Oturma ve Çalışma İzni

Türkiye belirli durumdaki yabancı vatandaşlara Türkiye’de oturma izni vermektedir. Türkiye’de otuma izni almayı planlayan kişinin aile oturum izni, öğrenci oturum izni, insani oturum izni, kısa süreli oturma izni, insan ticareti mağduru oturum izni ve uzun süreli oturum izni seçeneklerinden birine başvurması gerekmektedir. Eğer bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Türkiye’de oturma iznine sahipse Sınır kapılarından vize almadan geçme hakkı elde eder. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşlarının Sahip olduğu Türkiye’de çalışma izni oturma izni yerine geçmektedir. Türkiye’de vize süresinden ya da vize muafiyetinin limitinden fazla kalmayı planlayan BAE vatandaşları oturum izni almak zorundadır.

Türkiye’de Oturma ve Çalışma İzni

Türkiye’de Oturum İzni

Oturum izni normal şartlar altında Birleşik Arap Emirliklerindeki Türk Temsilciliklerde yapılır. Ancak başvuru yapan kişi halihazırda Türkiye’de ise izin başvurusu valiliklerce işleme alınmaktadır. Oturma izni için başvuran BAE vatandaşlarının pasaport geçerlilik süreleri oturma izni istedikleri sürenin sonundan itibaren en az 60 gün daha geçerli olmalıdır. Başvuran kişinin vize süresi dolmadan başvuruyu yapması gerekmektedir. Oturum izni için yapılan başvurular en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Oturum izinleri her başvuran kişi için farklılıklar içermektedir ve kalış amacına göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye için yapılan oturma izni başvuruları e-ikamet üzerinden yapılmaktadır. Bu platformdan İl göç İdaresine randevu alınmalı ve belirtilen saatte randevuya gidilmelidir. Oturum izninin dolmasına 60 günden az kaldığı takdirde oturum izni uzatma başvurusu yapılabilmektedir.

Kısa Dönem Oturum İzni Başvurusu

Kısa dönem oturma izni maksimum bir yıl için verilmektedir. Türkiye ile ticaret yapmak isteyen veya Türkiye’de Taşınmaz Malvarlığı bulunan BAE vatandaşları oturum izni başvurusu yapabilmek için önce e ikamet üzerinden randevu almalı ardından gerekli evrakları İl Göç İdaresine Teslim etmelidir.

Uzun Dönem Oturma İzni Başvurusu

Türkiye’de uzun dönem oturma izni almak isteyen bir BAE vatandaşının 8 yıl kesintisiz Türkiye’de ikamet etmiş olması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan BAE vatandaşları gerekli e-ikamet başvurusu yapıp randevu aldıktan sonra gerekli evrakları İl Göç İdaresine teslim ederek başvuru yapabilirler.

Oturma izni Türkiye’de bulunmak için mutlaka alınması gereken bir belge değildir vize veya muafiyet süresi aşılacağı takdirde başvurulmalıdır. Ayrıca bazı vatandaşlar oturum izninden muaftırlar. Bu vatandaşlar genelde Uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciliklerinde çalışanlar, uluslararası koruma belgesine sahip olanlar, vatandaşız kimlik sahibi olanlar ve geçerli çalışma iznine sahip olanlardır.

Türkiye’de Çalışma İzni

Yabancıların Türkiye’de çalışması ve çalışma izni vereme konusunda yetkili resmi merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’dır. Yurt dışında ikamet edip Türkiye’de çalışma izni almak isteyen kişi ülkesinde ilgili Türkiye temsilciliğine, ecnebi işçi çalıştırmak isteyen kurum ise gerekli evraklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru yapmak zorundadır. Birleşik Arap Emirlikleri’ne Türkiye temsilciliğine çalışma izni başvurusu yapacak olan kişinin işveren ile imzalamış olduğu iş sözleşmesini ibraz etmesi gerekmektedir. Başvuru onaylanırsa çalışacak olan BAE vatandaşı ile bir referans kodu paylaşılacaktır belirtilen referans kodu Türkiye’deki işverene aktarılmalı ve işveren bu referans kodu ile PTT’den e devlet şifresi almalıdır. E devlet üzerinden çalışma izin başvurusunda bulunmak gerekmektedir.  Başvuran işçinin Temsilcilikten onay almasında itibaren 10 iş günü içerisinde e-devlet başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir. Ardından e-devletten başvuru yapıldıktan sonra en geç 10 iş günü içerisinde işverenin gerekli evrakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmesi gerekmektedir.

Eğer Türkiye’de çalışma iznine başvuracak BAE vatandaşı lisans için oturma izni hariç olmak üzere Türkiye’de en az 6 aylık bir oturma iznine sahipse yurtdışı temsilciliklere başvuruya gerek kalmaksızın işveren aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni için başvurabilmektedir. dubai konsoloslugu

DataGlobal