Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri, Dubai ve Türkiye ticaret hacmi günden güne artan iki ülkedir. Türkiye’nin dış ticaret hacminin çok ciddi bir bölümü ise Ortadoğu ülkelerinden oluşmaktadır. Orta doğu ülkelerine ve Dubai’ye ihracat yapmak isteyen bir şirketin Türkiye’de düzenlemiş olduğu belgeleri yurt dışında da kullanabilmesi için tasdik ettirmesi gerekmektedir.

Evrak Tasdiki, bir evrakın doğruluğunu, üzerindeki imzanın geçerliliğini, imzalayanın görevini doğrulamak amacı ile yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgeye geçerlilik kazandırmak için yapılan işleme denir. Evrak tasdiki resmi bir uygulamadır ve evrak tasdiki sonrası Türkiye’de düzenlenmiş olan belge uluslararası alanda da geçerliliğe sahip olur. Evrak tasdik işlemini bağlı bulunan bölgenin valiliği ve Türkiye’den mal satın alan şirketin bağlı olduğu ülke konsolosluğu gerçekleştirir ve belgeye Türkiye dışında da resmiyet kazandırır.  Evrak tasdiki bir belgenin geçerliliğini ve yasallığını güvence altına alır. Evrak tasdik işlemlerinin tümü belge fark etmeksizin belirli bir prosedüre tabiidir. Tasdik ettirilecek evrakın yeminli bir tercüman tarafından İngilizce ve Arapçaya çevrilmiş olması gerekmektedir. Orijinale uygn olarak hazırlanan belge ardından noter tarafından tasdiklenir ve valilik onayına sunulur. Valilikten alınan onay sonrası Dubai konsolosluğuna götürülmesi gerekir. Evrak tasdik işlemleri yaklaşık 5 ila 7 iş günü sürmektedir.

Dubai Evrak Tasdiki, diploma tasdiki, ticari fatura tasdiki, çalışma izni tasdiki, vekaletname tasdiki, menşe şahadetnamesi gibi farklı tasdik türlerini kapsar ve bu tasdikler Dubai Konsolosluğu tarafından yapılır. Dubai Evrak tasdiki yapılacak bir diploma için diplomanın noter onaylı İngilizce tercümesi yapılmalı ve tercüme ile beraber asıl diploma Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai konsolosluğuna teslim edilmelidir.

Dubai Konsolosluğu tasdik edilmesi gereken her evrak için ayrıca bir ücret talep etmektedir. Ticari tasdik başvurularında ücret sayfa başı hesaplanmaktadır. Şahsi ve ticari evrak ücretleri birbirinden farklılık göstermektedir. Bir faturanın tasdikinin yapılması söz konusu ise ücreti konsolosluk belirlemektedir. Evrak tasdik işlemleri Cuma hariç haftaiçi her gün Dubai Konsolosluğundan yapılabilmektedir.

dubai konsoloslugu

Dubai Evrak Tasdik İşlemleri Hakkında

İhracatçı firmanın bağlı bulunduğu ticaret odası tarafından tasdik edilen ürünlerin menşeini belirten belgeye menşe sertifikası denmektedir. Ürünlerin menşeini belirten bu sertifikanın ihracat yapılacak ülkelerin konsoloslukları tarafından da onaylanması gerekmektedir. İran, Cezayir, Fas, Tunus, Suriye, Dubai, Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelere yapılması planlanan ihracat işlemlerinden önce belgelerin tasdik ettirilmesi gerekmektedir. Bu ülkelerin Konsolosluklarında fatura tasdiki, vekaletname, menşe sertifikası tasdikinin yanı sıra ülkelerinde açılacak ihalelere katılmak isteyen firmalara ait resmi evrakların tasdiki de yapılmaktadır.

Tasdikli Fatura veya Konsolosluk Tasdikli fatura ihracatçı firmanın orijinal faturayı kestikten sonra ihracat yaptığı ülkenin konsolosluğundan tasdik ettirip alıcıya gönderdiği faturaya denmektedir. Faturayı tasdik ettirmek için ihracatçı önce orijinal faturayı düzenler ardından bağlı olduğu ilin valiliğe gider ve faturayı onaylatır. Ortadoğu’daki özellikle İsrail’deki şirketler bu belgeyi özellikle talep etmektedir.

Ortadoğu ülkelerine ihracat yapmak isteyen bir kişi ihraç edilecek ürünün gümrük işlemlerinde yer alacak konsolosluk tarafından tasdik edilmiş belgelere sahip olmalıdır. Aynı bir çok ülkenin seyahat edecek yolculara vize uygulaması gibi bu ülkeler ithal etikleri malları da incelemektedir. Bu incelemeleri ürünlere dair istenen belgeler genelde menşe şahadetnamesi ve faturadır. Bu faturaların kendi makamlarınca onaylanmış olmasını beklenir.

Türkiye’de düzenlenmiş apostilli bir evrak eğer ülke dışında kullanılacaksa, kullanılacak olan ülkenin konsolosluğu tarafından tasdik ettirilmiş olmalıdır.

Çoğunlukla onayı istenen evraklar: menşe şahadetnamesi, fatura, sağlık sertifikasıdır. Tüm bu evrakların kullanılacağı ülkenin konsolosluğu tarafından tasdik edilmiş olması gerekmektedir. Tasdik işlemlerinin yapılmaması halinde ithalatçı firma ürünlerin gümrük işlemlerini tamamlayamayacaktır. Ülkeden ülkeye evrak tasdik işlemi prosedüründe değişiklikler olabilmektedir. Evrak tasdik işlemi gerçekleştirebilmek için tasdik ettirilecek evrakın aslı gereklidir.

DataGlobal